alabanda köşkü

alabanda köşkü

a. den. Geminin köprü üstü alabandalarına konulan kapalı bölme.


alabanda köşkü için benzer kelimeler


alabanda köşkü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'n', 'd', 'a', ' ', 'k', 'ö', 'ş', 'k', 'ü', şeklindedir.
alabanda köşkü kelimesinin tersten yazılışı ükşök adnabala diziliminde gösterilir.