alaca balıkçıl

alaca balıkçıl İng. squacco heron

Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, kül rengi, ak, kara karışık renkli, Güney Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Madagaskar'da bataklık, göl ve nehir kenarlarında yaşayan, ağaçlar üzerinde yuva yapan bir tür. Toparak.


alaca balıkçıl İng. scuacco heron

(Ardeola ralloides): Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 50 cm. Külrengi, beyaz, kara karışıktır. Güney Avrupa, Orta, Güney Asya, Afrika ve Madagaskarda sazlıklarda yaşar.


alaca balıkçıl için benzer kelimeler


alaca balıkçıl, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', şeklindedir.
alaca balıkçıl kelimesinin tersten yazılışı lıçkılab acala diziliminde gösterilir.