alacaklandırıcı

alacaklandırıcı

a. ekon. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.


alacaklandırıcı İng. factor

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.


alacaklandırıcı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
alacaklandırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırıdnalkacala diziliminde gösterilir.