alada

alada

Güllerin en bol açtığı zaman: Bu gün güllerin aladası.


alada

Acele, ivedi, çabuk


alada için benzer kelimeler


alada, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
alada kelimesinin tersten yazılışı adala diziliminde gösterilir.