alafat

alafat

Çok büyük: Dün alafat bir yılan gördüm.


alafat

Çok iri ve korkunç: Alafat bi ilan gördüm.


alafat, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
alafat kelimesinin tersten yazılışı tafala diziliminde gösterilir.