alakırık

alakırık

1. Kanun dışı evlilikten doğan çocuk, piç. 2. Açıkgöz, işini bilir.


alakırık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
alakırık kelimesinin tersten yazılışı kırıkala diziliminde gösterilir.