alakış

alakış

Az yağışlı, yarı güneşli hava: Bu gün hava alakışlı geçti.


alakış, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
alakış kelimesinin tersten yazılışı şıkala diziliminde gösterilir.