alaman kınası

alaman kınası

Bir çeşit kına.


alaman kınası için benzer kelimeler


alaman kınası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'ı', 'n', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alaman kınası kelimesinin tersten yazılışı ısanık namala diziliminde gösterilir.