alamançarkı

alamançarkı

Demirden yapılan değirmen çarkı. (Köprü *Şarkikaraağaç -Isparta)


alamançarkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ç', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
alamançarkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraçnamala diziliminde gösterilir.