alarm maddeleri

alarm maddeleri İng. alarm substances

Karıncalarda olduğu gibi bazı böceklerin rahatsız edildikleri zaman türün diğer fertlerine tehlikeyi haber vermek için çevreye saldıkları maddeler.


alarm maddeleri için benzer kelimeler


alarm maddeleri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'r', 'm', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
alarm maddeleri kelimesinin tersten yazılışı ireleddam mrala diziliminde gösterilir.