alaşım çeliği

alaşım çeliği İng. alloy steel

Çeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metallerle yaptığı alaşım.


alaşım çeliği İng. alloy steel
alaşım çeliği İng. alloy steel

Alaşım elementli çelik.


alaşım çeliği için benzer kelimeler


alaşım çeliği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
alaşım çeliği kelimesinin tersten yazılışı iğileç mışala diziliminde gösterilir.