alat kıpırt

alat kıpırt

Yarım yamalak, çok acele, çabucak.


alat kıpırt için benzer kelimeler


alat kıpırt, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 't', ' ', 'k', 'ı', 'p', 'ı', 'r', 't', şeklindedir.
alat kıpırt kelimesinin tersten yazılışı trıpık tala diziliminde gösterilir.