alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)

alavere dalavere yapmak (veya çevirmek)

hileli, düzenli bir iş yapmak, yalanla dolanla iş görmek.


alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) için benzer kelimeler


alavere dalavere yapmak (veya çevirmek), 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'v', 'e', 'r', 'e', ' ', 'd', 'a', 'l', 'a', 'v', 'e', 'r', 'e', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemriveç ayev( kampay erevalad erevala diziliminde gösterilir.