alaz

alaz

a. hlk. Alev, yalaz.


alaz

Ara bozucu, boşboğaz, geveze, ikiyüzlü, dönek


alaz

1. Seyrek bitmiş ekin, ot, ağaç. 2. Ağaçsız, açıklık yerler: Karşıki alazda koyunlar yayılıyor. 3. Yarı karlı toprak. 4. Saç çıkmıyan baş, kel. 5. Yarım-yamalak, üstünkörü.


alaz

1.Soğuk ve don etkisiyle sebze ve meyvaların donması, don vurmuş sebze ve meyva: Dünkü soğuktan bahçelere alaz inmiş. 2. Yazın birden çıkan yel, hızlı esen yel.


alaz

1. Alev: Ocağı alazlayıver. 2. Ucu ateşli odunun sallanmasiyle meydana gelen ışıklı çizgi.


alaz

Cümbüş, eğlence, oyun.


alaz

Yabani armut, ahlat.


alaz

Bir çeşit cilt hastalığı.


alaz

Alev.


alaz İng. flame

Yanan ve ışık veren gazların, değişik biçim ve büyüklükte uzanan dili.


Alaz Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.Cinsiyet: Erkek 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.


alaz için benzer kelimeler


alaz, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'z', şeklindedir.
alaz kelimesinin tersten yazılışı zala diziliminde gösterilir.