alçak-basınçlı

alçak-basınçlı Fr. hypotonique

(botanik)


alçak-basınçlı için benzer kelimeler


alçak-basınçlı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', '-', 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ç', 'l', 'ı', şeklindedir.
alçak-basınçlı kelimesinin tersten yazılışı ılçnısab-kaçla diziliminde gösterilir.