alçak yeğinlikli ışık yayı

alçak yeğinlikli ışık yayı İng. low intensity arc

Sinema Kömürün katı taneciklerinin gaz durumuna geçtiği sıcaklıkta ışık kaynağı işlevini üstlenen yay çeşidi.


alçak yeğinlikli ışık yayı için benzer kelimeler


alçak yeğinlikli ışık yayı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'y', 'e', 'ğ', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
alçak yeğinlikli ışık yayı kelimesinin tersten yazılışı ıyay kışı ilkilniğey kaçla diziliminde gösterilir.