aldatıcı buğak

aldatıcı buğak Fr. Laryngismus stridulus, pseudo -croup

aldatıcı buğak için benzer kelimeler


aldatıcı buğak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'd', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'a', 'k', şeklindedir.
aldatıcı buğak kelimesinin tersten yazılışı kağub ıcıtadla diziliminde gösterilir.