aleksandrin dizesi

aleksandrin dizesi Fr. Vers alexandrin ou héroïque

Orta çağda Fransa'da Büyük İskender hakkında yazılan destanda kullanılmış altı kısa - uzun adımdan ibaret dize şekli.


aleksandrin dizesi İng. Heroic coupht

Ortaçağda, Fransa'da Büyük iskender üzerine yazılan destan türünün dizesi; altı uzun-kısa hecelerden oluşmuş dize türü. Sonradan Fransız ve kimi İngiliz oyunlarında kullanılmıştır.


Aleksandrin dizesi İng. heroic couplet

Ortaçağ'da Büyük İskender'le ilgili koşukla yazılan destanların ölçüsü: Altı uzun ve kısa heceden oluşan bu dize türünde üçüncü heceden sonra (bir durak bulunur. Bu ölçüyle yazılmış dramatik yapıtlar vardır.


aleksandrin dizesi için benzer kelimeler


aleksandrin dizesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'k', 's', 'a', 'n', 'd', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
aleksandrin dizesi kelimesinin tersten yazılışı isezid nirdnaskela diziliminde gösterilir.