alesta durmak

alesta durmak

alesta beklemek.


alesta durmak için benzer kelimeler


alesta durmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 's', 't', 'a', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
alesta durmak kelimesinin tersten yazılışı kamrud atsela diziliminde gösterilir.