alfabetik katalog

alfabetik katalog, -ğu

a. Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog.


alfabetik katalog

bk. abecesel katalog.


alfabetik katalog için benzer kelimeler


alfabetik katalog, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', 'b', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 't', 'a', 'l', 'o', 'g', şeklindedir.
alfabetik katalog kelimesinin tersten yazılışı golatak kitebafla diziliminde gösterilir.