alı satı eylemek

alı satı eylemek

bk. alı satı etmek.


alı satı eylemek için benzer kelimeler


alı satı eylemek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', ' ', 's', 'a', 't', 'ı', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
alı satı eylemek kelimesinin tersten yazılışı kemelye ıtas ıla diziliminde gösterilir.