alım satım

alım satım

a. tic. Alışveriş: “Bir dükkân alım satımında beş lira hakkımızı yediler.” -H. R. Gürpınar.


alım satım

alı satı


alım satım

bk. alı satı


alım satım için benzer kelimeler


alım satım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'm', ' ', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
alım satım kelimesinin tersten yazılışı mıtas mıla diziliminde gösterilir.