alın düzlemi

alın düzlemi İng. frontal plane

Betimsel uzambilgisinde, yatay ve yanay düzlemlere dik olan görüntü düzlemi.


alın düzlemi Osm. cephe müstevisi

(matematik)


alın düzlemi için benzer kelimeler


alın düzlemi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
alın düzlemi kelimesinin tersten yazılışı imelzüd nıla diziliminde gösterilir.