alın gaba

alın gaba

Alnın ortası, iki kaşın arası.


alın gaba için benzer kelimeler


alın gaba, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'a', 'b', 'a', şeklindedir.
alın gaba kelimesinin tersten yazılışı abag nıla diziliminde gösterilir.