alınan emir

alınan emir

Alâim-i sema, gök kuşağı.


alınan emir için benzer kelimeler


alınan emir, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', 'a', 'n', ' ', 'e', 'm', 'i', 'r', şeklindedir.
alınan emir kelimesinin tersten yazılışı rime nanıla diziliminde gösterilir.