alıntı hakkı

alıntı hakkı İng. citation right, quotation right

Yasalarda gösterilen durumlarda ve oranlarda alıntı için tanınan yasal hak.


alıntı hakkı için benzer kelimeler


alıntı hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
alıntı hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah ıtnıla diziliminde gösterilir.