alışılmamış

alışılmamış

sf. Nadir, bilinmeyen, az rastlanan: “Toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı.” -S. F. Abasıyanık.


alışılmamış için benzer kelimeler


alışılmamış, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
alışılmamış kelimesinin tersten yazılışı şımamlışıla diziliminde gösterilir.