alışkın

alışkın

sf. Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan, alışkan, alışmış.


alışkın için benzer kelimeler


alışkın, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
alışkın kelimesinin tersten yazılışı nıkşıla diziliminde gösterilir.