allahise

allahise

Biliyor musun: Allahise Fadime hanımın oğlu ohuyer !


allahise, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'l', 'a', 'h', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
allahise kelimesinin tersten yazılışı esihalla diziliminde gösterilir.