allameicihan

allameicihan Ar. ¤all¥me + cih¥n

sf. (alla:me'icihan, l ince okunur) Çok bilgili.


allameicihan için benzer kelimeler


allameicihan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'l', 'a', 'm', 'e', 'i', 'c', 'i', 'h', 'a', 'n', şeklindedir.
allameicihan kelimesinin tersten yazılışı nahiciemalla diziliminde gösterilir.