allosterik protein

allosterik protein İng. allosteric protein

Allosterik efektör denilen özel küçük moleküllerin, bir proteinin etkin merkezinden başka bir yere bağlanması sonucu biyolojik özellikleri değişen proteinlerin genel adı.


allosterik protein için benzer kelimeler


allosterik protein, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'l', 'o', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
allosterik protein kelimesinin tersten yazılışı nietorp kiretsolla diziliminde gösterilir.