altes

altes Fr. altesse

a. (l ince okunur) 1. Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı. 2. Bu unvanı taşıyan kimse.


altes, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'e', 's', şeklindedir.
altes kelimesinin tersten yazılışı setla diziliminde gösterilir.