altılar

altılar

bk. altılar grubu


Altılar

Konya ili, Kulu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


altılar için benzer kelimeler


altılar, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
altılar kelimesinin tersten yazılışı ralıtla diziliminde gösterilir.