altruistik adaptasyon

altruistik adaptasyon İng. altruistic adaptation

Altruistik davranış gösterme hâli.


altruistik adaptasyon için benzer kelimeler


altruistik adaptasyon, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'r', 'u', 'i', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 'd', 'a', 'p', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
altruistik adaptasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatpada kitsiurtla diziliminde gösterilir.