alttan görüş

alttan görüş İng. tilt shot, frog's eye view, worm's eye view, low shot, ground-angle shot, low-angle shot

Sinema/TV. Alıcının, yatay ekseni üzerinde, merceği yukarıya dönük olarak yerleştirilmesi, böylece aşağıdan yukarıya doğru eğik bir görüşün ortaya çıkması durumu.


alttan görüş için benzer kelimeler


alttan görüş, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
alttan görüş kelimesinin tersten yazılışı şürög nattla diziliminde gösterilir.