alttan sınırlı işlev

alttan sınırlı işlev İng. function bounded below

f (X) görüntüsü R içinde alttan sınırlı olan (…)işlevi.


alttan sınırlı işlev için benzer kelimeler


alttan sınırlı işlev, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 't', 'a', 'n', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
alttan sınırlı işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi ılrınıs nattla diziliminde gösterilir.