alttoplamsal küme işlevi

alttoplamsal küme işlevi İng. subadditive set function

Her (…) için (…) eşitsizliğini gerçekleyen (…) küme işlevi.


alttoplamsal küme işlevi için benzer kelimeler


alttoplamsal küme işlevi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
alttoplamsal küme işlevi kelimesinin tersten yazılışı ivelşi emük lasmalpottla diziliminde gösterilir.