altulam

altulam İng. subcategory

altulam, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'u', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
altulam kelimesinin tersten yazılışı malutla diziliminde gösterilir.