alüminyum

alüminyum Fr. aluminium

a. (alümi'nyum) 1. kim. Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al): Alüminyum, mutfak kapları yapımında çok kullanılırdı. 2. sf. Bu elementten yapılmış: “Biraz sonra bir besleme kız kocaman bir alüminyum ibriği getirdi.” -B. Felek.


alüminyum İng. aluminium

Parlak, açık gri renkli, ısı ve elektrik iletkenliği ile yenim direnci yüksek bir metal. A. A. 26.98, A. N. 13, Ö. A. 2.7, E. S. 658.7°C.


alüminyum İng. aluminium

Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında beyaz, 660° C'de eriyen hafif element (Al). Alüminyum yakıt çubuğu yapımında kullanılır.


alüminyum Fr. aluminium

(kimya)


alüminyum için benzer kelimeler


alüminyum, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ü', 'm', 'i', 'n', 'y', 'u', 'm', şeklindedir.
alüminyum kelimesinin tersten yazılışı muynimüla diziliminde gösterilir.