ambar

ambar Far. anb¥r

a. 1. Genellikle tahıl saklanan yer: “Asker ambarlarında buğday var.” -H. E. Adıvar. 2. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. 3. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri: “Hakaretlerle bağırarak haşlıyor ve onlara ambarda ve güvertedeki yerlerini gösteriyordu.” -Y. K. Beyatlı. 4. mec. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge: Buğday ambarımız Konya. 5. mim. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek: “Şu dört yüz elli dört kuruş, iki ambar kum.” -H. F. Ozansoy. 6. tic. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.


ambar

Dağda kesilen odunların taşınmasını kolaylaştırmak için, bir insan boyunda baca gibi örülen odun yığını: Dağda üç ambar odunum kaldı.


ambar

Değirmen çarkına suyun hızla inmesini sağlıyan dik ve kapalı oluk.


ambar

bk. gümrük ambarı


ambar

ardiyye. ~ sözleşmesi: ardiyye mukavelesi.


ambar İng. store house

Ticari ve kişisel eşyaların saklanmak, sahibine verilmek veya bir yere nakledilmek üzere bırakıldığı mekân.


ambar Fr. grenier

(tarım)


ambar Osm. anbar, depo

bk. silo, birken, serpin.


Ambar

Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ambar

Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ambar

Karaman ili, Ayrancı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ambar

Mardin ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ambar

Tunceli ili, Kocakoç bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


ambar için benzer kelimeler


ambar, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', şeklindedir.
ambar kelimesinin tersten yazılışı rabma diziliminde gösterilir.