ambar önü

ambar önü

Köylerde misafirhane olarak kullanılan bina.


ambar önü için benzer kelimeler


ambar önü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', ' ', 'ö', 'n', 'ü', şeklindedir.
ambar önü kelimesinin tersten yazılışı ünö rabma diziliminde gösterilir.