amber ağacı

amber ağacı

a. bit. b. Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum).


amber ağacı Osm. omfier ağacı

Özgül ağırlığı 0,5-0,6 gr./cm3 olan, açık kahverengi yüzeyde koyu çizgili görüntü veren ve cevizi andıran bir tür ağaç.


amber ağacı için benzer kelimeler


amber ağacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
amber ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa rebma diziliminde gösterilir.