akar amber

akar amber

a. bit. b. Asya ve Amerika'da yetişen, odunu ceviz ağacınınkine benzeyen, güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağaç (Liquidambar orientalis).


akar amber için benzer kelimeler


akar amber, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', ' ', 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
akar amber kelimesinin tersten yazılışı rebma raka diziliminde gösterilir.