Amerikan Planı

Amerikan Planı

bk. White Planı


Amerikan Planı için benzer kelimeler


Amerikan Planı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'm', 'e', 'r', 'i', 'k', 'a', 'n', ' ', 'P', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Amerikan Planı kelimesinin tersten yazılışı ınalP nakiremA diziliminde gösterilir.