1947 Türkiye Kalkınma Planı

1947 Türkiye Kalkınma Planı

Ulaştırma, tarım, enerji gibi altyapı yatırımlarına ve kırsal kesime öncelik verilmesini, madencilik, enerji, demir-çelik ve demiryolları dışında kalan devlete ait iktisadi girişimlerin zamanla özelleştirilmesini öngören, resmen uygulanmamakla birlikte devletçi korumacı sanayileşme anlayışı yerine özel kesime öncelik veren ve büyük ölçüde dış finansmana dayanan ve komisyon başkanı Vaner’in adıyla Vaner planı olarak da anılan plan.


1947 Türkiye Kalkınma Planı için benzer kelimeler


1947 Türkiye Kalkınma Planı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, 1 harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '1', '9', '4', '7', ' ', 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'P', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
1947 Türkiye Kalkınma Planı kelimesinin tersten yazılışı ınalP amnıklaK eyikrüT 7491 diziliminde gösterilir.