beş yıllık kalkınma planı

beş yıllık kalkınma planı

bk. beş yıllık plân


beş yıllık kalkınma planı için benzer kelimeler


beş yıllık kalkınma planı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'p', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
beş yıllık kalkınma planı kelimesinin tersten yazılışı ınalp amnıklak kıllıy şeb diziliminde gösterilir.