Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı

1930’lu yıllarda Devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle sanayileşmenin Devlet eliyle yürütülmesi için seçilmiş tüketim mallarına yönelik sanayi dallarında yatırımların programa bağlanması amacıyla 1933 yılında hazırlanıp, 1934 yılında uygulanmaya konulan plan. krş. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı


Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı için benzer kelimeler


Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'B', 'e', 'ş', ' ', 'Y', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'S', 'a', 'n', 'a', 'y', 'i', ' ', 'P', 'l', 'â', 'n', 'ı', şeklindedir.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı kelimesinin tersten yazılışı ınâlP iyanaS kıllıY şeB icniriB diziliminde gösterilir.