birinci sanayi devrimi

birinci sanayi devrimi

bk. sanayi devrimi


birinci sanayi devrimi için benzer kelimeler


birinci sanayi devrimi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 'y', 'i', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
birinci sanayi devrimi kelimesinin tersten yazılışı imirved iyanas icnirib diziliminde gösterilir.