ikinci sanayi devrimi

ikinci sanayi devrimi İng. second industrial revolution

1871-1914 yılları arasında kimya alanındaki gelişmelere bağlı olarak içten patlamalı motorların bulunuşu ve sanayiye uygulanmasıyla başlayan, çelik, elektrik ve petrol sanayileri ile haberleşme, ulaştırma ve tıp alanında yaşanan köklü değişimler.


ikinci sanayi devrimi için benzer kelimeler


ikinci sanayi devrimi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 'y', 'i', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ikinci sanayi devrimi kelimesinin tersten yazılışı imirved iyanas icniki diziliminde gösterilir.