beş yıllık plân

beş yıllık plân İng. five year plan

İlk olarak 1920 yılında Sovyetler Birliği’nde uygulanmaya başlanan ve daha sonra piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde orta vadede uygulanacak ekonomi politikalarının genel gelişme yönünü, amaçlarını, araçlarını ve kaynaklarını ortaya koyan ve kamu kesimi için emredici özel kesim için yol gösterici nitelikteki plan. Türkiye’de ilk beş yıllık plan 1963 yılında yürürlüğe girmiş olup, dokuzuncu planla birlikte plan süresi yedi yıla çıkarılarak uygulaması hâlen sürmektedir.


beş yıllık plân için benzer kelimeler


beş yıllık plân, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'p', 'l', 'â', 'n', şeklindedir.
beş yıllık plân kelimesinin tersten yazılışı nâlp kıllıy şeb diziliminde gösterilir.